MUDr. Žídek Slavomír

* 1972Vzdělání:

Pregraduální:

Lékařská fakulta UK v Plzni 1996

Postgraduální:

I.atestace z chirurgie 1999
II. atestace z neurochirurgie 2005

Pracovní zařazení a subspecializace

 • vedoucí lékař lůžkové stanice NCHK-B
 • odborný asistent Lékařské fakulty UK v Plzni
 • spondylochirurgie

Člen odborných společností

Česká neurochirurgická společnost  
Česká spondylochirurgická společnost  
   

Stáže a kurzy

Postgraduální kurzy České neurochirurgické společnosti v Hradci Králové  
Operace hrudní a bederní páteře – kurz Ústí nad Labem , 1998
1st Advanced Spine Course Budapest, 2003
Emerging Technologies Course Vienna, 2004
Dynesis user and non user course Winterhur, 2004
Excellence in Spine: AO Spine Comprehensive Spine Course Antalya, 2007
Kurz miniinvazivní spondylochirurgie Brno, 2008
Kurz radiační ochrany pro aplikující odborníky Praha, 2013
Multidisciplinární léčba bolesti Praha, 2016

Věda a výzkum

doktorský studijní program s tématem "Vztah funkce míšních drah a šíře kanálu páteřního v závislosti na změně osy krční páteře"

Publikace

Hlavní autor

 • Žídek S., Holečková I., Choc M., Bludovský D. Spolupráce neurochirurga a elektrofyziologa při diagnostice a léčbě pacientů s onemocněním páteře, míchy a kořenů míšních.V: výroční kongres České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP 17. – 19. října 2004, Praha Sborník přednášek ( č. 15)
 • Žídek S., Choc M., Bludovský D. Perkutánní mikrodiskektomie – naše první zkušenosti. Pracovní dny české neurochirurgické společnosti 2004, 2,- 4. prosince 2004 , Liberec sborník přednášek st. 18-19.
 • Žídek S., Holečková I, Choc M. Využití elektrofyziologie ve spondylochirurgii. Kuncův memoriál 2005, Praha 24. -25. března 2005 sborník přednášek str. 26
 • Žídek S., Bludovský D. Traumatický výhřez krční meziobratlové ploténky.Onemocnění páteře, VI. výroční kongres České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP, kongres s mezinárodní účastí, Praha, 13. – 14. října 2005 (vyšlo v roce 2006, časopis Acta Spondylologica)
 • Žídek S., Štěpánek D. Poranění krční míchy u pacientů s krční spondylózou. Pracovní dny České neurochirurgické společnosti ČLS JEP , 22. - 24.11.2006, Plzeň České a slovenské neurologie a neurochirurgie, suppl. 3, 69/102, 2006 s. 21 ISSN 1210-7859
 • Žídek S., Bludovský D. Traumatický výhřez krční meziobratlové ploténky. Onemocnění páteře, VI. výroční kongres České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP, kongres s mezinárodní účastí, Praha, 13. – 14. října 2005 časopis Acta Spondylologica, 1/2006, ročník 5, str. 40 ISSN 1336-121X
 • Žídek S. Současné možnosti chirurgické léčby osteoporotických zlomenin páteře. VIII. celostátní konference sekundární osteoporóza, 18.-19.4.2008, Plzeň Sekundární osteoporóza 2008 - sborník přednášek

Spoluautor

 • Choc M., Žídek S., Bludovský D. Extraspinální posterolaterální přístup k foraminálním až extraforaminálním výhřezům bederních meziobratlových plotének. kongres – Onemocnění páteře, Ústí nad Labem, 30. a 31. října 2003 sborník přednášek – přednáška č. 38. Kniha abstrakt str. 42, ISBN 80-7262-123-8
 • Choc M., Žídek S., Bludovský D. Naše zkušenosti s lumbospinopelvickou fixací u pacientů s destruktivními procesy křížové oblasti. kongres – Onemocnění páteře, Ústí nad Labem, 30. a 31. října 2003 sborník přednášek – přednáška č. 51 Kniha abstrakt s. 53, ISBN 80-7262-123-8
 • Bludovský D., Choc M., Žídek S.Jsou juxtaartikulární cysty vzácnou příčinnou lumboischialgií? Onemocnění páteře, VI. výroční kongres České spondylochirurgické společnosti ČLS JEP, kongres s mezinárodní účastí, Praha, 13. – 14. října 2005 časopis Acta Spondylologica, 1/2006, ročník 5, str.28 ISSN 1336-121X