MUDr. Vacek Petr, Ph.D.

* 15.8.1972Vzdělání:

Pregraduální:

Lékařská fakulta UK Plzeň 1997

Postgraduální:

I.atestace z chirurgie 2000
II. atestace z neurochirurgie 2006
Doktorský studijní program – kombinovaná forma od šk.r. 2003/2004
Ukončeno postgraduální studium (Ph.D.) 2019

Pracovní zařazení a subspecializace

 • vedoucí lékař lůžkové stanice NCHK-A
 • hydrocefalus, dětská neurochirurgie, neuroendoskopie, neuroonkologie

Člen odborných společností

Česká a slovenská neurochirurgická společnost  
Česká spondylochirurgická společnost  
   

Věda a výzkum

Studie Surgical Trial in Intracerebral Hemorrhage – S.T.I.C.H., 1999 – 2003, Center Chief Investigator

Stáže a kurzy

 1. VI. – XIII. Postgraduální kurz v neurochirurgii, Hradec Králové, 1999 – 2006
 2. 3rd Central European Microvascular Neurosurgical Workshop, České Budějovice, 27. – 29. 11. 2002
 3. Basic Neuroendoscopy Training Course, Aesculap Akademie Tuttlingen, Neurosurgical Department Johannes-Gutenberg-University of Mainz, Germany, 13. – 16. 1. 2003
 4. Odborná stáž – Neurosonografie, MUDr. Jan Hadač, Subkatedra dětské neurologie FTN Praha, 16. – 20. 6. 2003
 5. International Training Course - Key-Hole Concept in Neurosurgery, Aesculap Academy, Tuttlingen, Germany, 7. – 10. 7. 2004
 6. Hands-on Workshop - Key-Hole Concept in Neurosurgery, Neurosurgical Department Johannes-Gutenberg-University of Mainz, Germany, 10. – 13. 7. 2004
 7. Advanced Neuroendoscopy Training Course, Aesculap Academy, Tuttlingen, Germany, 1. – 2. 10. 2004
 8. The EANS Training Course – full 4-year cycle, Prague, Luxembourg, Lisbon, Antwerp, 2005 – 2008
 9. Endoscopic Pituitary Surgery 5th International Hands-On Workshop, Naples, Italy, 6. – 7. 5. 2005
 10. EANS CME/Post graduate course, Luxembourg, 24. 2. 2006
 11. Neuro-Oncology 2006 – Current Concepts, Hamburg, Germany, 26. – 28. 5. 2006
 12. Neuroendoscopy Hands-On Workshop, Hamburg, Germany, 27. 5. 2006
 13. EANS Research Course – Methodology Of Research And Publication, Lisbon, Portugal, 15. – 16. 6. 2007
 14. Pediatric Brain Tumor Workshop, Cape Town, South Africa, 18.10.2008
 15. Training Course – Fluorescence-guided resection using Gliolan, Graz, Austria, 5.12.2008
 16. Annual Course of the ESPN – Pediatric Neurosurgery (Hydrocephalus, Posterior Fossa Tumors, Head Trauma), Corfu, Greece, 20. – 24.4.2009
 17. Normal Pressure Hydrocephalus Workshop, Berlin, Germany, 2. – 3.11.2009

Publikace

Hlavní autor

 • Vacek P., Dort. J. Komplexní léčba novorozeneckého hydrocefalu, VOX Pediatrie – Časopis praktických lékařů pro děti a dorost, 2008, roč.8, č.9, s.26 – 28, ISSN 1213-2241

 

Přednášky

Vyžádané

 1. Therapy of the carpal tunnel syndrome using retinaculotom, Vacek P., Second West Ukrainian Conference – Current problem in neurology and neurosurgery, Uzhhorod, 15. – 16. 4. 2004
 2. Endoskopická endonasální transsfenoidální chirurgie, Vacek P., Léčba hormonálně aktivních tumorů hypofýzy, Endokrinologický seminář, Plzeň, 21.3.2007
 3. Principy, výhody a nevýhody ventilů pro léčbu hydrocefalu – historie a pohled do budoucnosti, Vacek P., XIV. postgraduální kurz v neurochirurgii, Hradec Králové, 11. – 13.4.2007
 4. Gravitační ventily v praxi, Vacek P., Léčba dětského hydrocefalu, Bratislava, 24.5.2007
 5. Komplexní léčba novorozeneckého hydrocefalu, Vacek P., 3. Jihozápadní seminář neonatologů a PLDD, Srní na Šumavě, 6. - 7.6.2008
 6. Komplikace při léčbě kraniocerebrálních poranění – posttraumatický hydrocefalus a infekční komplikace, Vacek P., XVI. postgraduální kurz v neurochirurgii, Hradec Králové, 1. – 3.4.2009
 7. Současné možnosti neuroendoskopie, Vacek P., Neuroendoskopická operativa komorového systému, NCH klinika FN Ostrava, 3. – 4.12.2009
 8. Praktická aplikace intraventrikulární endoskopie, indikace (intrakraniální cysty, nitrokomorové krvácení), Vacek P., Neuroendoskopická operativa komorového systému, NCH klinika FN Ostrava, 3. – 4.12.2009

Ostatní

 1. Možnosti chirurgické léčby dětského hydrocefalu, Vacek P., Navrátil L., XV. plzeňské pediatrické dny, Plzeň, 21. - 22. 2. 2003
 2. Endoskopická léčba hydrocefalu a arachnoidálních cyst mozku, Vacek P., Choc M., Rohan V., Večer neurochirurgického oddělení – pracovní schůze ČSJEP, Plzeň, 19. 3. 2003
 3. Léčba dětského hydrocefalu na našem pracovišti, Vacek P., Večer neurochirurgického oddělení - pracovní schůze ČSJEP , Plzeň, 24. 3. 2004
 4. Možnosti chirurgické léčby dětského hydrocefalu, Vacek P., Regionální seminář Neonatologického oddělení FN Plzeň, 26. 5. 2004
 5. Therapy of the carpal tunnel syndrome using retinaculotom, Vacek P., Navrátil L., Holečková I., 3 rd Congress of the Slovak Neurosurgical Society with International Participation, High Tatras, 14. – 16. 10. 2004
 6. Naše první zkušenosti s novou generací gravitačních ventilů, Vacek P., Moderní trendy v neurochirurgii, Velké Bílovice, 20. – 21. 10. 2005
 7. Navigovaná endoskopie v léčbě hydrocefalu a arachnoidálních cyst mozku, Vacek P. 5. Chebská neurologická konference, Cheb, 21. – 22. 10. 2005
 8. Bezrámově navigovaná endoskopie v léčbě hydrocefalu a arachnoidálních cyst mozku, Vacek P., Kuncův memoriál 2006, Praha, 16. - 17. 3. 2006
 9. Naše první zkušenosti s novou generací gravitačních ventilů, Vacek P., Mork J., Kuncův memoriál 2006, Praha, 16. - 17. 3. 2006
 10. Nová generace gravitačních ventilů v léčbě hydrocefalu, Vacek P., Mork J., Večer neurochirurgického oddělení – pracovní schůze ČSJEP, Plzeň, 22.3.2006
 11. Successful in one session solution of hydrocephalus in Dandy-Walker malformation by endoscopic procedure and implantation of V-P shunt – case report, Vacek P., Hydrocephalus 2006, Gothenburg, Sweden, 6. - 9.9.2006
 12. Drenáž hydrocefalu a Dandy-Walker malformace z jednoho přístupu, Vacek P., Nové trendy v neurochirurgii, Velké Bílovice, 21. – 22.9.2006
 13. Normotenzní hydrocefalus – mytologie a realita, Vacek P., Mork J., Večer neurochirurgického oddělení – pracovní schůze ČSJEP, Plzeň, 14.3.2007
 14. Komplexní terapie hydrocefalu nezralých novorozenců, Vacek P., Dort J., Nové trendy v neurochirurgii, III. mezinárodní setkání neurochirurgů, Velké Bílovice, 5. – 6.11.2007
 15. Úskalí diagnostiky a léčby normotenzního hydrocefalu, Vacek P., Mork J., Postgraduální lékařské dny, Plzeň, 12. – 14.2.2008
 16. Komplexní terapie hydrocefalu nezralých novorozenců, Vacek P., Dort J., Večer neurochirurgického oddělení – pracovní schůze ČSJEP, Plzeň, 19.3.2008
 17. Complex therapy of hydrocephalus of the preterm infants, Vacek P., Dort J., XXI st. ESPN Biennial Meeting, Montreux, Switzerland, 11. – 15.5.2008
 18. Gravitational valves in the treatment of communicating hydrocephalus – valves for every situation?, Vacek P., Mork J., Hydrocephalus 2008, Hannover, Germany, 17. – 20.10.2008
 19. Transcranial ultrasonography in neurosurgeon hands – useful tool in the treatment of hydrocephalus of infants, Vacek P., 36th Annual Meeting of the International Society for Pediatric Neurosurgery, Cape Town, South Africa, 12. – 16.10.2008
 20. Léčba posthemoragického novorozeneckého hydrocefalu, Vacek P., Dort J., Pracovní dny České neurochirurgické společnosti a Pracovní skupiny intervenční neuroradiologie, Ústí nad Labem, 22. – 24.10.2008
 21. Ultrasonografie v rukou neurochirurga – užitečný nástroj při léčbě novorozeneckého hydrocefalu, Vacek P., Pracovní dny České neurochirurgické společnosti a Pracovní skupiny intervenční neuroradiologie, Ústí nad Labem, 22. – 24.10.2008
 22. Prvních 100 gravitačních ventilů v léčbě komunikujícího hydrocefalu na našem pracovišti, Vacek P., Mork J., Brněnské neurochirurgické dny, Velké Bílovice, 13. – 14.11.2008
 23. Endoskopická endonasální transsfenoidální resekce hypofyzárních adenomů Vacek P., Hrabě V., Mraček J., Večer neurochirurgického oddělení – pracovní schůze ČSJEP, Plzeň, 18.3.2009
 24. Image-guided pure endoscopic endonasal binostril approach for resection of giant pituitary adenoma Vacek P., Hrabě V., Mraček J., 5th Congress of the International Federation of Neuroendoscopy, Athens, Greece, 31.5. – 3.6.2009
 25. Navigovaná endoskopická endonasální binostrální resekce gigantických adenomů hypofýzy Vacek P., Hrabě V., Mraček J., XXXII. Endokrinologické dny, Český Krumlov, 24. - 26.9.2009
 26. Endoskopický endonasální binostrální navigovaný přístup k adenomům hypofýzy – prvních 18 měsíců zkušeností Vacek P., Hrabě V., Mraček J., Pracovní dny České neurochirurgické společnosti, zámek Štiřín, 4. – 6.11.2009
 27. První zkušenosti s ventilem s programovatelným tlakem pro vertikální polohu, Vacek P., Štruncová P., Brněnské neurochirurgické dny, Velké Bílovice, 26. – 27.11.2009
 28. Národní registr ventilů pro léčbu hydrocefalu – návrh projektu, Vacek P., Štruncová P., Brněnské neurochirurgické dny, Velké Bílovice, 26. – 27.11.2009