Pro studenty

prof mracek vyucuje

Doporučené učebnice:

  • Sameš M. a kol: Neurochirurgie. Maxdorf 2005
  • Zeman M. a kol.: Speciální chirurgie. Galén 2006
  • Navrátil L. a kol: Neurochirurgie

Doplňující studijní materiály LF UK v Plzni najdete na portálu MOODLE