MUDr. Škúci Ivan, PhD.

* 1.11.1957Vzdělání:

Pregraduální:

Lékařská fakulta UK Hradec Králové 1983

Postgraduální:

I. atestace v oboru všeobecné lékařství 1988
I.atestace z chirurgie 1991
II. atestace z neurochirurgie 1996

Pracovní zařazení a subspecializace

 

  • sekundární lékař
  • neurotraumatologie, neuroonkologie

Člen odborných společností

Česká lékařská společnost JEP od r. 1983
Česká a slovenská neurochirurgická společnost od r. 1991
Česká společnost pro neurovědy od r.1991
   

Publikace

Hlavní autor

  • Škúci I. Operace pacientů s poraněním mozku, kapitola 10, s. 127-167 in Smrčka M. a kol.: Poranění mozku, Grada Publishing, Praha, 2001, 272 + 6 stran bar. přílohy. 1. Vydání, ISBN 80-7169-820-2
  • Škúci I. Léčba komplikací osteoporózy páteře z pohledu neurochirurga (Soubor prací IV. celostátní konference SEKUNDÁRNÍ OSTEOPORÓZA, Plzeň, 4/2000, vyšlo v únoru 2002: Sekundární osteoporóza, str. 49-51, ISBN 80-900692-9-0)
  • Škúci I., Runt V., Bludovský D. Primární lymfom mozku (Kuncův memoriál, 3/2003, Praha, Sborník přednášek – přednáška č. 18)
  • Škúci I., Choc M., Runt V., Boudová L., Lysák D. Primární lymfom mozku (Pracovní dny České neurochirurgické společnosti , Praha, 12/2005, Sborník přednášek, s.)
  • Škúci I. Vliv intrakraniálního tlaku, glykemie, laktátu a natremie na výsledný stav pacientů s kontuzí mozku Poster (Pracovní dny České neurochirurgické společnosti ČLS JEP, Plzeň, 2006. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, suppl. 3, 69/102, 2006, s. 38-39, ISSN 120-7859)
  • Škúci I., Mraček Z. Krvácení do nervového systému vyvolané antikoagulační terapií (Postgarduální lékařské dny, Plzeň, 2007, Sborník přednášek)
  • Škúci I. Korelace intrakraniálního tlaku a dalších vyšetřovaných parametrů u kontuzí mozku, Disertační práce, LF UK Plzeň, 2007

Spoluautor

  • Mraček Z., Škúci I. Epidurální hematom v zadní lebeční jámě Zkušenosti s 18 zraněnými. Čes. a slov. Neurol. Neurochir., 62/95, No.6, p.336-339