MUDr. Runt Václav

* 25.2.1957Vzdělání:

Pregraduální:

Lékařská fakulta UK v Plzni cum eminentia terminavit 1982

Postgraduální:

I.atestace z chirurgie 1985
II. atestace z neurochirurgie 1990

Pracovní zařazení a subspecializace

  • Zástupce přednosty pro léčebně preventivní péči od r.2015
  • Odborný asistent katedry chirurgie Lékařské fakulty UK v Plzni pro obor neurochirurgie od r. 1997

Člen odborných společností

Česká a slovenská neurochirurgická společnost od r. 1982
Česká spondylochirurgická společnost zakládající člen
Člen vědecké rady České lékařské komory v Praze od r. 1999

Publikace

Hlavní autor

  • kapitola Neurochirurgie v učebnici Valenta J. a kol. Chirurgie pro bakalářské studium ošetřovatelství. Karolinum, Praha 2003
  • kapitola Neurochirurgie v učebnici Valenta J. a kol. Základy chirurgie. Galén, Karolinum, Praha 2007
  • Přednášky na odborných sjezdech, vyučující v postgraduálním studiu neurochirurgie