Pro pacienty


Informace pro pacienty najdete rovněž v sekci Ke stažení


V ambulanci
Na oddělení
Po propuštění
V ambulanci


Přicházíte-li poprvé do neurochirurgické ambulance, připravte si veškerou dokumentaci a doporučení, se kterými Vás k vyšetření posílá Váš lékař. Abychom mohli rozhodnout o vhodné léčbě a možnostech operačního řešení, potřebujeme zprávu neurologa o vývoji Vašeho onemocnění, o způsobu a době celkového léčení.

Dále je potřeba posoudit grafická vyšetření jako RTG, CT a nejlépe NMR (magnetickou rezonanci), která by neměla být starší tří měsíců.

Na základě klinického vyšetření a posouzení dokumentace doporučíme další postup. Buď další speciální vyšetření, pokračování neoperační léčby (tzv. konzervativní) nebo pacienta zařadíme do operačního plánu.

Doba čekání na operační výkon se liší podle charakteru choroby a přidružených onemocnění.

nahoru

Na oddělení


Dostanete-li termín nástupu k hospitalizaci, vezměte s sebou kompletní lékařskou dokumentaci vztahující se k Vašemu aktuálnímu onemocnění, zejména výsledky předoperačního vyšetření Vaším praktickým lékařem se záznamem aktuálního laboratorního vyšetření, popřípadě zprávu doporučující nemocnice a v některých případech doporučená vyšetření specialistů (kardiolog, ORL lékař, anesteziolog). Potřebná vyšetření jsou vyznačena na formuláři, který dostanete na ambulanci po rozhodnutí k přijetí.
K přijetí se dostavte do 9 hodin ráno, není-li určeno jinak.
Další informace pro pacienty před přijetím k hospitalizaci můžete nalézt na stránkách Fakultní nemocnice v Plzni.

nahoru


Po propuštění


O ukončení pobytu v nemocnici rozhoduje ošetřující lékař. Nejčastější doby hospitalizace jsou 7 až 10 dní. Pooperační kontrola je doporučena v propouštěcí zprávě, obyčejně bývá u většiny onemocnění první kontrola 6 týdnů po propuštění. Vhodný pooperační režim je rovněž doporučen v propouštěcí zprávě.
nahoru