Novinky

Ustanovena Neurochirurgická klinika FN

Neurochirurgické pracoviště v Plzni již aspirovalo na ustavení kliniky v dřívějších letech. Všechny podmínky pro její vznik však byly splněny až v roce 2014. Po schválení ministrem a Vědeckou radou plzeňské Lékařské fakulty Univerzity Karlovy byl vznik Neurochirurgické kliniky LF UK a FN v Plzni ustanoven s platností od 1.5.2015. Do funkce prvního přednosty kliniky byl jmenován doc. MUDr. Vladimír Přibáň, PhD.. Zástupcem pro vědu a výzkum byl vybrán doc. MUDr. Jan Mraček, PhD a zástupcem pro léčebnou péči MUDr. Václav Runt. V prvním roce kliniky jsou v lékařském kolektivu dva docenti, sedm postgraduálních doktorů a v přípravě je pět postgraduálních doktorandů. Vznik kliniky s sebou nese řadu dalších úkolů a výzev, díky kterým se podaří plynule navázat na dlouhou tradici a dobré jméno plzeňského pracoviště a dosáhnout dalších odborných cílů.