Novinky

Nový typ páteřního implantátu pro nemocné s osteoporózou

Nemocným s osteoporozou páteře můžeme nyní implantovat vnitřní fixátor s kanylovanými transpedikulárními šrouby, kterými je možné aplikovat kostní cement. Operaci s instrumentáriem Clik'X/Vertecem jsme jako první v České republice začali provádět od února 2009.

Užitím tohoto nového typu implantátu ClickX/Vertecem můžeme snadněji řešit obtížné situace u nemocných s poraněním nebo jiným onemocněním osteoporotické páteře. Aplikace kostního cementu přímo dutým šroubem zavedeným transpedikulárně do obratlového těla zrychlí operační výkon samotný a může napomoci rychlejšímu návratu nemocného k plnému zatížení páteře.

Systém jsme využili poprvé v únoru 2009 jako první v ČR, jedním z případů byla revizní operace po selhání původního fixátoru v osteoporotické páteři po pádu. Cementovaný fixátor tak podle našich představ dává větší pevnost celému systému. Nemocná se nyní těší ústupu bolestí a zlepšuje se její chůze.

Našim nemocným tak nyní můžeme nabídnout nejnovější operační techniku i v obtížnějších situacích při řídnutí kostí v oblasti páteře.