Novinky

Neurochirurgický kongres 2. - 4.11.2016

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovolte nám, abychom Vás pozvali na Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, který se bude konat ve dnech 2.- 4. listopadu 2016 v PARKHOTELU Plzeň. Odborný program kongresu se bude skládat z částí určených pro lékaře a sestry.

Věříme, že kongres bude pro Vás kvalitní odbornou událostí i příjemným společenským setkáním.

Těšíme se na setkání v Plzni

 

doc. MUDr. Vladimír Přibáň, Ph.D.

Přednosta Neurochirurgické kliniky LF UK a FN v Plzn