doc. MUDr. Mraček Jan, PhD.

*17.11.1971Vzdělání:

Pregraduální:

Masarykovo gymnázium v Plzni 1986 - 1990
Lékařská fakulta UK v Plzni 1990-1996 1990-1996

Postgraduální:

Atestace z chirurgie I. st. 1999
Specializační atestace z neurochirurgie 2005
Obhájena dizertační práce na téma „Vliv neuroprotekce na mozkové metabolické parametry a kognitivní funkce při karotické endarterektomii“ 2011
Obhájeno habilitační řízení na téma Dekompresivní kraniotomie 2014

Pracovní zařazení

 • Zástupce přednosty pro výchovu a vědeckou činnost
 • Vedoucí lékař ambulantního traktu
 • Docent LF UK v Plzni
 • Školitel v doktorandském studijním programu
 • Školitel v rezidenčním programu
 • Hodnotitel projektů Integrovaného operačního programu pro MZ ČR

Pedagogická činnost

pregraduální

Jako docent Neurochirurgické kliniky FN a LF UK v Plzni přednáší a vede praktická cvičení pro studenty 5. a 6. ročníku všeobecného i zubního lékařství v českém i anglickém jazyce. Examinátor studentů 6. ročníku všeobecného lékařství při státních závěrečných zkouškách z chirurgie (součástí je neurochirurgie).

Vede semináře předmětu molekulární onkologie pro studenty 4. ročníku všeobecného lékařství.

postgraduální

Školitel doktoranda s tématem práce „Osteoplastická dekompresivní kraniotomie“.

Od roku 2012 jmenován členem zkušební komise pro atestační zkoušky v oboru neurochirurgie.

Subspecializace

 • Cévní neurochirurgie, neuroonkologie, neurotraumatologie

Člen odborných společností

Česká neurochirurgická společnost  
Česká spondylochirurgická společnost  
Česká onkologická společnost  
Individuální člen EANS (European Association of Neurosurgical Societies)  

Stáže a kurzy

Postgraduální kurz v neurochirurgii (Hradec Králové) 1998 – 2001
European Association of Neurosurgical Societies (EANS) training course (Prague) 8/2002
3rd Central European Microvascular Neurosurgical Workshop(České Budějovice) 11/2002
European Association of Neurosurgical Societies (EANS) training course(Bonn) 2/2003
European Association of Neurosurgical Societies (EANS) training course(Budapest) 2/2004
Postgraduální kurz v neurochirurgii (Hradec Králové) 2005
European Association of Neurosurgical Societies (EANS) training course(Thessaloniki) 8/2005
Hands-on Cadaver Workshop for Neurosurgeons - Intracranial Aneurysms and Revascularization (Karolinska Institutet in Stockholm) 5-6/2006
International Symposium and Workshop of Neurovascular Surgery (Charité, Berlin) 5/2008
Transtemporal Approaches and ECIC bypass. Vascular and Skull base Microanatomy Hands-on Dissection Course (Prague) 8/2011
 

 

Věda a výzkum

Hlavní řešitel institucionálního grantu FN (MZ ČR- RVO, FNPl, 00669806) na téma „Objektivizace indikace osteoplastické dekompresivní kraniotomie při léčbě nitrolebeční hypertenze“

Participace na odborných studiích (Centric, ACST, BHR-100-301)

Jiná odborná činnost

Školitel v doktorandském studijním programu.

Školitel v rezidenčním programu.

Oponent grantových projektů IGA MZ ČR.

Hodnotitel projektů Integrovaného operačního programu pro MZ ČR.

Dlouholetý recenzent časopisu Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie.

Recenze pro zahraniční odborná periodika.Publikace

Autorem nebo spoluautorem 38 odborných článků a 150 přednášek.
Autorem dvou kapitol v knize.

 1. Mraček J., Richtr P., Bludovský D. Holečková I.Karotická mikroendarterektomie. Časopis lékařů českých , 9/2003 ISSN 0008-7335, 142-2003 str. 541-544
 2. Mraček J., Choc M. Cyklistické úrazy z pohledu neurochirurga.Praktický lékař 2004, 84, No. 9. str. 506-509
 3. Mraček J., Choc M., Richtr P., Holečková I., Šlauf F.Hyperperfuzní syndrom. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2005, 68/101, No.3, p.192-197 ISSN 1210-7859
 4. Mraček J., Choc M., Mraček Z., Holečková I. Syndrom krční transverzální míšní léze po operaci v zadní jámě lebeční v operační poloze vsedě. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 69/102, 2006, No.3, p. 226-230. ISSN 1210-7859
 5. Mraček J. Cévní mozková příhoda a infarkt myokardu – paralely a paradoxy. Praktický lékař, 2006, 86, č.8, s.446-448. ISSN 0032-6739.
 6. Mraček J., Mraček Z., Choc M. Poznámky k operační taktice a technice dekompresívní kraniotomie Rozhledy v chirurgii, 2007, 86, č.5, str. 217-223. ISSN 0035-9351
 7. Mraček J., Choc M., Mraček Z. Osteoplastická dekompresívní kraniotomie.Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 2007, 70, 103, č. 3, str. 290-293 ISSN 1210-7859, ISSN pro on-line přístup 1802-4041
 8. Mraček J., Choc M., Runt V. Pozdně rozpoznané subarachnoidální krvácení – příčina fatálních konců Plzeň. lék. Sborn., 73, 2007: 79-84. ISSN 0551-1038
 9. J. Mraček, I. Holečková, J. Mork, M. Choc Timing karotické endarterektomie. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie 2008, 71, 104, č.4, str. 414-421. ISSN 1210-7859, pro on line přístup 1802-4041
 10. J. Mraček, M. Choc,O. Hes, T. Vaněček. Současná diagnostika a léčba oligodendrogliomů. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie 2008, 71, 104, č.5, str. 537-543. ISSN 1210-7859, pro on line přístup 1802-4041
 11. J. Mraček Intradurální výhřez bederní meziobratlové ploténky manifestující se syndromem kaudy – kasuistika. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie 2008, 71, 104, č.5, str. 594-598. ISSN 1210-7859, pro on line přístup 1802-4041.
 12. Mraček J., Holečková I., Mork J., Ševčík P., Rohan V. Časná karotická endarterektomie pro reziduální kritickou stenózu krkavice po intravenózní trombolýze. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie 2009, 72/105(2), str. 173-177. ISSN 1210-7859, pro on line přístup 1802-4041.
 13. Mraček J., Holečková I., Mork J., Frdlík J., Škorpil J. Postavení peroperační neuromonitorace, neuroprotekce a preventivní karotické endarterektomie u nemocných se zvýšeným rizikem mozkové ischémie indikovaných ke kardiochirurgické operaci. Rozhledy v chirurgii 2009, 88, č. 5, str. 264-268. ISSN 0035-9351<
 14. Mraček J., Holečková I., Mork J., Ševčík P. Kurativní efekt karotické endarterektomie. Časopis Lékařů Českých 2009, 7, str. 326-9. ISSN 0008-7335
 15. Mraček J., Choc M., Mraček Z. Osteoplastická dekompresivní kraniotomie – indikace a operační technika. Rozhledy v chirurgii 2010, 89/2, 109-112. ISSN 0035-9351
 16. Bar M., Mikulik R., Skoloudik D., Czerny D., Lipina R., Klecka L., Juran V., Mracek J., Vondracková D., Hrabalek L., Brzezny R., Dienelt J. Nationwide Study on Decompressive Surgery for Malignant Supratentorial Infarction: Utilization and Outcome Predictors. J. Neurosurg 2010, Oct 113(4), 897-900 IF 2,124
 17. Mraček. J., Vacek P., Holečková I.., Choc M. Současné možnosti neurochirurgie v terapii mozkových gliomů. Plzeň. lék. Sborn., 76, 2010: 71-75. ISSN 0551-1038, ISBN 978-80-246-1940-8
 18. Choc M, Runt V, Mraček J, Holečková I, Lavička P. Naše zkušenosti s diagnostikou a léčbou schwanomů n. VIII. Plzeň. lék. Sborn., 76, 2010: 77 - 86. ISSN 0551-1038. ISBN 978-80-246-1940-8
 19. Mraček J. Minulost, současnost a budoucnost neuroprotekce. Časopis Lékařů Českých 2010; 149: 586-590. ISSN 0008-7335
 20. Mraček J. Farmakologická neuroprotekce u akutní ischemické cévní mozkové příhody. Česká a Slovenská Neurologie a Neurochirurgie. 2011; 74/107(1): 22-28. ISSN 1210-7859, pro on line přístup 1802-4041. IF 0,246
 21. J. Mraček, I. Holečková, P. Lavička, J. Mork, D. Štepánek, P. Štruncová, V. Červený. Vliv neuroprotekce na mozkové metabolické parametry při karotické endarterektomii. Čas Lék Čes 2011; 150:489-493. ISSN 0008-7335
 22. J. Mracek, M. Choc, J. Mork, P. Vacek, Z. Mracek Osteoplastic decompressive craniotomy – an alternative to decompressive craniectomy. Acta Neurochirurgica 2011;153,11, 2259-2263. IF 1,329
 23. Mracek J, Holeckova I, Chytra I, Mork J, Stepanek D, Vesela P. The impact of general versus local anesthesia on early subclinical cognitive function following carotid endarterectomy evaluated using P3 event-related potentials.Acta Neurochirurgica 2012 Mar; 154(3):433-8. Epub 2012 Jan 15. IF 1,520
 24. V. Přibáň, M. Choc, J. Mraček, V. Runt, J. Fiedler, P. Duras. Současná mikrochirurgická a neurointervenční terapie mozkových aneuryzmat.Rozhl. Chir., 2012, roč. 91, č. 11, s. 588-596
 25. Mracek J, Mork J, Stepanek D, Holeckova I, Hommerova J, Ferda J, Priban V.Urgent Extracranial-Intracranial Bypass in the Treatment of Acute Hemodynamic Ischemic Stroke: Case Report.J Neurol Surg A Cent Eur Neurosurg. 2013 Jan 10. IF 0,719
 26. V. Přibáň, I. Holečková, J. Mraček, D. Štepánek , J. FiedlerSoučasné technické možnosti zvýšení peroperační bezpečnosti při mikrochirurgii mozkových aneuryzmat – souhrnný referát. Rozhl. Chir., 2013, roč. 92, č. 9, s. 481-487
 27. V. Přibáň, J. Mraček, V. Runt, F. ŠlaufDistální fuziformní aneuryzma arteria temporalis anterior – kazuistikaCesk Slov Neurol N 2013; 76/109(6): 732-735. IF 0,372
 28. J. Hommerová, J. Mraček, P. Mukenšnabl, L. Holubec, J. Polívka, V. Přibáň. Mnohočetné extraneurální metastázy anaplastického astrocytomu – kazuistika.Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(6): 745-750. IF 0,372
 29. V. Přibáň, I. Holečková, J. Mraček, V. Runt, D. Štepánek, F. Šlauf. Selhání peroperační videoangiografie s využitím indocyaninové zeleně při detekci uzávěru mozkového aneuryzmatu klipem – kazuistika.Cesk Slov Neurol N 2013; 76/109(6): 773-778. IF 0,372
 30. S. Vokurka, R. Tupý, L. Boudová, J. Mraček, P. Jindra, J. Ferda, M. Hrabětová. Klinické, histopatologické a zobrazovací charakteristiky non-hodgkinských lymfomů u pacientů s postižením mozku.Klin Onkol 2013; 26(5):348-353
 31. Ferda, J., Ferdová, E., Mařík, K., Mraček, J., Hes, O. Prebioptické zobrazení gliomů pomocí PET/CT s podáním 18F-fluorothymidinu.Ces Radiol 2013, 67 (1), pp. 19-24
 32. J. Ferda, J. Baxa, H. Mírka, J. Mraček, V. Přibáň. Zátěžová perfúzní výpočetní tomografie mozku s podáním acetazolamidu. Ces Radiol 2013;67(3): 181 -187
 33. J. Mraček, J. Mork, D. Štěpánek, J. Hommerová, M. Choc, V. Přibáň. Historie a současnost dekompresivní kraniotomie. Plzeňský Lékařský Sborník 2013; 79: 115-119.
 34. Přibáň V., Fiedler J., Mraček J., Štěpánek D. Kvantitativní měření krevního průtoku magistrálních tepen při operacích mozkových aneuryzmat. Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110(1): 70-76 IF 0,372
 35. Mraček J., Runt V., Duras P., Přibáň V. Blister aneuryzma arteria carotis interna – kazuistika a přehled literatury. Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110(3):373-379. IF 0,372
 36. I. Holečková, J. Valeš, P. Veselá, D. Štěpánek, D. Hasman, J. Mraček, P. Lavička, A. Smažinková, V. Přibáň.Kombinace sluchových a somatosenzorických evokovaných potenciálů zvyšuje senzitivitu průkazu smrti mozku. Cesk Slov Neurol N 2014; 77/110(6): 698-703
 37. Mracek J, Hommerova J, Mork J, Richtr P, Priban V.Complications of cranioplasty using a bone flap sterilised by autoclaving following decompressive craniectomy. Acta Neurochir (Wien). 2015 Mar;157(3):501-6. doi: 10.1007/s00701-014-2333-0. Epub 2015 Jan 15
 38. Ferdová E, Ferda J, Baxa J, Tupý R, Mraček J, Topolčan O, Hes O. Assessment of grading in newly-diagnosed glioma using 18F-fluorothymidine PET/CT. Anticancer Res. 2015 Feb;35(2):955-9