MUDr. Kulle Martin

* 1985Vzdělání:

Pregraduální:

Lékařská fakulta UK v Plzni

Postgraduální:

Pracovní zařazení a subspecializace

sekundární lékař v přípravě k atestaci z neurochirurgie

Člen odborných společností

Stáže a kurzy