MUDr. Bludovský David, Ph.D.

* 1973Vzdělání:

Pregraduální:

Lékařská fakulta UK v Plzni 1997

Postgraduální:

I.atestace z chirurgie 2001
Specializační atestace z neurochirurgie 2008
EANS/UEMS European Examination in Neurosurgery, Part I. 2008
Ukončeno postgraduální studium (Ph.D.) 2019

Pracovní zařazení a subspecializace

 • sekundární lékař NCHK-A
 • odborný asistent Lékařské fakulty UK v Plzni
 • spondylochirurgie

Člen odborných společností

Česká neurochirurgická společnost  
Česká spondylochirurgická společnost  
AO Spine  
Eurospine  
World Spine - Associate member  

Stáže a kurzy

Central European Comprehensive Spine Course, Budapešť (vzdělávací kurz AO International) 2003
Kvalifikační kurz a zkouška pro VŠ pracovníky k získání způsobilosti dle §17 zák. ČNR č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, v platném znění., AV ČR Praha 2005
Postgraduální kurzy České neurochirurgické společnosti v Hradci Králové 2002-2008
EANS Training Course (Bratislava, Antalya, Trondheim, Opatija) 2006-2009
EANS Spine Course (Opatija) 2007-2008
Spine Society of Europe Training Course (Barcelona, Liberec) 2005-2010
6th Bernese Live Spine Symposium, Degenerative Spinal Disease. Bern (vzdělávací kurz AO Spine) 2006
Lumbar Spine Cadaver Course. Anterior Access and Instrumentation. Innsbruck. (kurz AO Spine) 2007
Spine Executive Class. Controversies in Cervical Interventions. Munich. (Synthes Wet Lab and Workshop) 2011

Věda a výzkum

spoluřešitel grantu MPO: FD-K3/089 Resorbovatelné gelové soustavy pro ovlivnění pooperačních adhezí, spinální chirurgii a komprese s hojivými účinky. 2005-2007

doktorský studijní program s tématem "Degenerativní onemocnění thorakolumbální páteře"  

Publikace

Hlavní autor

 • Bludovský D., Hes O., Choc M., Michal M. Intracerebrální supratentoriální maligní schwannom: Kazuistika. Čes.a slov. Neurol. Neurochir. 68/01, 2005, No. 2., p.120-123 ISSN 1210-7859
 • Bludovsky D, Choc M. Biodegradable polymers in spinal surgery - posterior lumbar interbody fusion with resorbable polymer interbody cage. Case report. European Cells and Materials Vol. 11. Suppl. 1, 2006, p.33
 • Bludovský D., Choc M., Žídek S. Jsou juxtaartikulární cysty vzácnou příčinnou lumboischialgií? Acta Spondylologica, 2006, 1(5), 28, ISSN 1336-121X
 • Bludovský D, Runt V, Choc M, Michal M, Kastner J. Hemangioblastom kaudy – kazuistika. Cesk Slov Neurol N 2010 Vol.73, 106(5), p. 552–554
 • Bludovsky D, Zidek S, Hes O, Kazakov D. Melanotic Schwannoma of the Th9 Nerve Root. Case Report. World Spinal Column Journal, Volume 1, Number 2, 2010, http://www.wscj.org
 • Bludovsky D., Runt V., Choc M., Michal M., Kastner J.: Hemangioblastoma of the cauda equina. Case Report. World Spinal Column Journal, Volume 1, Number 2, 2010, http://www.wscj.org
 • Bludovsky D., Zidek S.: Surgical treatment of synovial cysts of the lumbar spine. World Spinal Column Journal, Volume 1, Number 2, 2010, http://www.wscj.org

Spoluautor

 • Holečková I., Bludovský D., Choc M., Mracek J. Carotid surgery electrophysiological monitoring: somatosensory evoked potentials versus electroencephalography. Clinical Neurophysilology, ISSN 1388-2457, 113, ( Suppl.1) Volume 113, S75 ( P5-09)
 • Mraček J., Richtr P., Bludovský D. Karotická mikroendarterektomie. Časopis lékařů českých , 9/2003 ISSN 0008-7335, 142-2003 str. 541-544
 • Choc M., Žídek S., Bludovský D. Extraspinální posterolaterální přístup k foraminálním až extraforaminálním výhřezům bederních meziobratlových plotének. kongres – Onemocnění páteře, Ústí nad Labem, 30. a 31. října 2003 sborník přednášek – přednáška č. 38. Kniha abstrakt str. 42, ISBN 80-7262-123-8
 • Žídek S., Bludovský D. Traumatický výhřez krční meziobratlové ploténky. Acta Spondylologica, 2006, 1(5), 40, ISSN 1336-121X
 • Choc M., Žídek S., Bludovský D.Naše zkušenosti s lumbospinopelvickou fixací u pacientů s destruktivními procesy křížové oblasti. kongres – Onemocnění páteře, Ústí nad Labem, 30. a 31. října 2003 sborník přednášek – přednáška č. 51 Kniha abstrakt s. 53, ISBN 80-7262-123-8
 • Šestáková B., Populová D., Slupská Z., Králová M., Týblová I., Herejková I., Navrátil L., Bludovský D. Program Mozek. Psychologické dny 2006 (Prožívání sebe a měnícího se světla) 7.-9. září 2006, Olomouc ISBN 978-80-7308-185-0