Novinky

Archiv starších novinek


 Hledat  

Nalezeno 11 záznamů z celkového počtu 11, zobrazeny 1. - 10.

[ 1 ]  2 

Změna provozu ambulancí!
Vážení kolegové, ve dnech 2. – 4. listopadu 2016 pořádá naše klinika Výroční kongres České neurochirurgické společnosti s mezinárodní účastí. Z tohoto důvodu je na pracovišti v těchto dnech omezený p...

Neurochirurgický kongres 2. - 4.11.2016
Vážené kolegyně, vážení kolegové, dovolte nám, abychom Vás pozvali na Výroční kongres České neurochirurgické společnosti, který se bude konat ve dnech 2.- 4. listopadu 2016 v PARKHOTELU Plzeň. Odborn...

Ustanovena Neurochirurgická klinika FN
Neurochirurgické pracoviště v Plzni již aspirovalo na ustavení kliniky v dřívějších letech. Všechny podmínky pro její vznik však byly splněny až v roce 2014. Po schválení ministrem a Vědeckou radou...

Uvedení skript Neurochirurgie proběhlo v knihovně Lékařské fakulty UK v Plzni
Dne 20.9.2012 byla v knihovně Střediska vědeckých informací Lékařské fakulty UK v Plzni představena nová učebnice plzeňských autorů stručného, ale věcného názvu „Neurochirurgie“. Autorský kolektiv...

Neurochirurgie v Českém rozhlasu Plzeň
Český rozhlas PlzeňDne 31.7.2012 18:05 v pravidelném pořadu Co vás zajímá hovořili primář MUDr. Vladimír Přibáň a MUDr. Petr Vacek z Neurochirurgického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň s redaktor...

Seminář o možnostech neurorehabilitace
Dne 17.5.2012 proběhl ve FN v Plzni seminář o možnostech neurorehabilitace organizovaný dr.Luďkem Navrátilem. Hlavním přednášejícím hostem byla doc. Marcela Lippertová-Grünerová, pracující na Klinik...

Novým primářem jmenován MUDr. Vladimíř Přibáň, PhD.
Novým přimářem Neurochirurgického oddělení FN v Plzni byl s platností od 1.3.2012 jmenován MUDr. Vladimír Přibáň, PhD

Doplnění informací
Doplněna sekce ke stažení

Navigovaná ventrikuloperitoneální drenáž
Specialisté neurochirurgického oddělení Fakultní nemocnice Plzeň provedli jako první ve střední a východní Evropě ventrikuloperitoneální drenážní operaci za pomoci elektromagnetického navigačního...

prim. MUDr. M. Choc, CSc. byl hostem v České televizi
Dne 19.3.2009 byl prim.MUDr. M.Choc, CSc. hostem v České televizi programu ČT 1, kde hovořil o možnostech použití endoskopie v neurochirurgii. Záznam celého rozhovoru můžete sledovat na streamu ČT1...