Ambulance

Vchod F, 6.NP


registrace pacientů Ambulance
08:30-12:00
kontaktní telefony  
ambulance I +420 377 103 259
ambulance II +420 377 104 601
Elektrofyziologie +420 377 104 477
Logopedie +420 377 104 416

Pondělí
 Ambulance I  ambulance přednosty (po tel. objednání)  doc.MUDr. Vladimír Přibáň, PhD.
MUDr. M. Choc, CSc.
 Ambulance II  spinální  MUDr. S. Žídek

Úterý
 Ambulance I indikační MUDr. V. Runt
 Ambulance II SONO kontroly + ambulance bolesti (po tel. objednání)

MUDr. J. Mork
MUDr. S. Žídek


Středa
 Ambulance I dětská MUDr. P. Vacek
 Ambulance II spinální MUDr. D. Bludovský

Čtvrtek
 Ambulance I kontroly MUDr. I. Škúci, PhD
 Ambulance II cévní + onkologická doc. MUDr. J. Mraček, PhD